วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Nongsua Cute Girls & Boys วัยรุ่นวัยใส รุ่น 3

Nongsua Cute Girls & Boys วัยรุ่นวัยใส รุ่น 3 เปิดรับสมัคร 1-7 พฤษภาคม 2556 เพื่อค้นหาหนุ่มสาววัยใส เปิดตัว 8 คนสุดท้าย วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 เป็นการค้นหาหนุ่มสาววัยใสของโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
Nongsua Cute Girls & Boys รุ่น3
ชื่อ
Nongsua Cute Girls & Boys รุ่น3
ประเภท
บุคคลบันเทิง
ผู้ก่อตั้ง
(แอดมินทีมงานหนองเสือ)
ประเทศ
ไทย
ภาษา
ไทย
สังกัด
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
เปิดตัว
1 พฤษภาคม 2556
ก่อนหน้า
Nongsua Cute Girls & Boys วัยรุ่นวัยใส รุ่น 2
ถัดไป
Nongsua Cute Girls & Boys วัยรุ่นวัยใส รุ่น 4
เว็บไซต์
http://nongsuacutegirlsboys.blogspot.com https://www.facebook.com/NongsuaCuteGirlsBoys 

ผู้เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย

หมายเลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ผลโหวต
หมายเหตุ
*1
-
ตกรอบห้า
*2
-
ตกรอบสี่
*3
-
ตกรอบหก
*4
-
ตกรอบสอง
*5
นุ้ย (นุ้ย)
-
ตกรอบสาม
*6
26%
รอบชิง
*7
แทน (แทน)
74%
รอบชิง
*8
-
ตกรอบแรก

ผลการประกวดสัปดาห์ที่ 1
หมายเลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ผลโหวต
หมายเหตุ
*1
มาลีรัตน์ แก้วอยู่ (จูน)
ได้ไปต่อ

*2
เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ (น้อย)
ได้ไปต่อ

*3
วเรต วรากุล (ฟิล์ม)
ได้ไปต่อ

*4
วิชญาพร เบ็ญจมินทร์ (เนิ๊ต)
ได้ไปต่อ

*5
นุ้ย (นุ้ย)
ได้ไปต่อ

*6
วราทิตย์ ขุนทองจันทร์ (สต๊อป)
ได้ไปต่อ

*7
แทน (แทน)
ได้ไปต่อ

*8
นันท์นภัส พิมพ์ศร (จอย)
ไม่ผ่านรอบ
ตกรอบแรก
คะแนนสะสมกลางสัปดาห์
*5 นุ้ย 49% *4 เนิ๊ต 32% *2 น้อย 11% *3 ฟิล์ม 2% *6 สต๊อป 2% *8 จอย 2% และ *7 แทน กับ *1 จูน รวมกัน 2%

ผลการประกวดสัปดาห์ที่ 2
หมายเลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ผลโหวต
หมายเหตุ
*1
มาลีรัตน์ แก้วอยู่ (จูน)
ได้ไปต่อ

*2
เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ (น้อย)
ได้ไปต่อ

*3
วเรต วรากุล (ฟิล์ม)
ได้ไปต่อ

*4
วิชญาพร เบ็ญจมินทร์ (เนิ๊ต)
ไม่ผ่านรอบ
ตกรอบสอง
*5
นุ้ย (นุ้ย)
ได้ไปต่อ

*6
วราทิตย์ ขุนทองจันทร์ (สต๊อป)
ได้ไปต่อ

*7
แทน (แทน)
ได้ไปต่อ

*8
นันท์นภัส พิมพ์ศร (จอย)
ไม่ผ่านรอบ
ตกรอบแรก
คะแนนสะสมกลางสัปดาห์
*1 จูน 7%*2 น้อย 10%*3 ฟิล์ม 10%*4 เนิ๊ต 3%*5 นุ้ย 28%*6 สต๊อป 14%*7 แทน 28%


ผลการประกวดสัปดาห์ที่ 3
หมายเลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ผลโหวต
หมายเหตุ
*1
มาลีรัตน์ แก้วอยู่ (จูน)
ได้ไปต่อ

*2
เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ (น้อย)
ได้ไปต่อ

*3
วเรต วรากุล (ฟิล์ม)
ได้ไปต่อ

*4
วิชญาพร เบ็ญจมินทร์ (เนิ๊ต)
ไม่ผ่านรอบ
ตกรอบสอง
*5
นุ้ย (นุ้ย)
ไม่ผ่านรอบ
ตกรอบสาม
*6
วราทิตย์ ขุนทองจันทร์ (สต๊อป)
ได้ไปต่อ

*7
แทน (แทน)
ได้ไปต่อ

*8
นันท์นภัส พิมพ์ศร (จอย)
ไม่ผ่านรอบ
ตกรอบแรก
คะแนนสะสมกลางสัปดาห์
*1 จูน 18%*2 น้อย 9%*3 ฟิล์ม 9%*4 *5 นุ้ย 0%*6 สต๊อป 0%*7 แทน 55%


ผลการประกวดสัปดาห์ที่ 4
หมายเลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ผลโหวต
หมายเหตุ
*1
มาลีรัตน์ แก้วอยู่ (จูน)
ได้ไปต่อ

*2
เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ (น้อย)
ไม่ผ่านรอบ
ตกรอบสี่
*3
วเรต วรากุล (ฟิล์ม)
ได้ไปต่อ

*4
วิชญาพร เบ็ญจมินทร์ (เนิ๊ต)
ไม่ผ่านรอบ
ตกรอบสอง
*5
นุ้ย (นุ้ย)
ไม่ผ่านรอบ
ตกรอบสาม
*6
วราทิตย์ ขุนทองจันทร์ (สต๊อป)
ได้ไปต่อ

*7
แทน (แทน)
ได้ไปต่อ

*8
นันท์นภัส พิมพ์ศร (จอย)
ไม่ผ่านรอบ
ตกรอบแรก

คะแนนสะสมกลางสัปดาห์
*1 จูน 23%*2 น้อย 2%*3 ฟิล์ม 8%*4 *6 สต๊อป 8%*7 แทน 50%
ผลการประกวดสัปดาห์ที่ 5
หมายเลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ผลโหวต
หมายเหตุ
*1
มาลีรัตน์ แก้วอยู่ (จูน)
ไม่ผ่านรอบ
ตกรอบห้า
*2
เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ (น้อย)
ไม่ผ่านรอบ
ตกรอบสี่
*3
วเรต วรากุล (ฟิล์ม)
ได้ไปต่อ

*4
วิชญาพร เบ็ญจมินทร์ (เนิ๊ต)
ไม่ผ่านรอบ
ตกรอบสอง
*5
นุ้ย (นุ้ย)
ไม่ผ่านรอบ
ตกรอบสาม
*6
วราทิตย์ ขุนทองจันทร์ (สต๊อป)
ได้ไปต่อ

*7
แทน (แทน)
ได้ไปต่อ

*8
นันท์นภัส พิมพ์ศร (จอย)
ไม่ผ่านรอบ
ตกรอบแรก
คะแนนสะสมกลางสัปดาห์
ไม่ประมวลเนื่องจากเกิดการโหวตผู้ที่ออกไปแล้วจึงทำให้การคิดเปอร์เซ็นต์ไม่ได้

ผลการประกวดสัปดาห์ที่ 6
หมายเลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ผลโหวต
หมายเหตุ
*1
มาลีรัตน์ แก้วอยู่ (จูน)
ไม่ผ่านรอบ
ตกรอบห้า
*2
เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ (น้อย)
ไม่ผ่านรอบ
ตกรอบสี่
*3
วเรต วรากุล (ฟิล์ม)
ไม่ผ่านรอบ
ตกรอบหก
*4
วิชญาพร เบ็ญจมินทร์ (เนิ๊ต)
ไม่ผ่านรอบ
ตกรอบสอง
*5
นุ้ย (นุ้ย)
ไม่ผ่านรอบ
ตกรอบสาม
*6
วราทิตย์ ขุนทองจันทร์ (สต๊อป)
ได้ไปต่อ

*7
แทน (แทน)
ได้ไปต่อ

*8
นันท์นภัส พิมพ์ศร (จอย)
ไม่ผ่านรอบ
ตกรอบแรก
คะแนนสะสมกลางสัปดาห์
ไม่ประมวลเนื่องจากเกิดการโหวตผู้ที่ออกไปแล้วจึงทำให้การคิดเปอร์เซ็นต์ไม่ได้

ผลการประกวดสัปดาห์ที่ 7 รอบประกาศผล
หมายเลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ผลโหวต
หมายเหตุ
*1
มาลีรัตน์ แก้วอยู่ (จูน)
ไม่ผ่านรอบ
รองชนะเลิศ3
*2
เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ (น้อย)
ไม่ผ่านรอบ
รองชนะเลิศ4
*3
วเรต วรากุล (ฟิล์ม)
ไม่ผ่านรอบ
รองชนะเลิศ2
*4
วิชญาพร เบ็ญจมินทร์ (เนิ๊ต)
ไม่ผ่านรอบ
รองชนะเลิศ6
*5
นุ้ย (นุ้ย)
ไม่ผ่านรอบ
รองชนะเลิศ5
*6
วราทิตย์ ขุนทองจันทร์ (สต๊อป)
ได้ไปต่อ
รองชนะเลิศ1
*7
แทน (แทน)
ได้ไปต่อ
ชนะเลิศ
*8
นันท์นภัส พิมพ์ศร (จอย)
ไม่ผ่านรอบ
รองชนะเลิศ7
คะแนนสะสมกลางสัปดาห์
ไม่ประมวลเนื่องจากเกิดการโหวตผู้ที่ออกไปแล้วจึงทำให้การคิดเปอร์เซ็นต์ไม่ได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น