วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วราทิตย์ ขุนทองจันทร์

วราทิตย์ ขุนทองจันทร์ หรือ สต๊อป ได้รับชื่อเสียงมาจาก Nongsua Cute Girls & Boys รุ่น 3 นอกจากนี้สต๊อปได้มีความสามารถในการเล่นดนตรีวงโยธวาทิตของโรงเรียน
วราทิตย์ ขุนทองจันทร์
ชื่อ
วราทิตย์ ขุนทองจันทร์
ชื่อเล่น
สต๊อป
ฉายา

ประเทศ
ไทย
ภาษา
ไทย
วันเกิด

อาชีพ
นักเรียน
ช่วงปี
2556 – ปัจจุบัน
ค่าย
Nongsua Cute Girls & Boys
เว็บไซต์

การศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

Nongsua Cute Girls & Boys รุ่น 3
สต๊อป ได้เข้าประกวด Nongsua Cute Girls & Boys รุ่น 3 ได้รับหมายเลขประจำตัวหมายเลข *6

รางวัลที่ได้รับ

  • รองชนะเลิศที่1 (ที่2)จาก Nongsua Cute Girls & Boys รุ่น 3

ผลงาน

  • ผลงานการเล่นดนตรีงานต่างๆ
  • นิตยสารหนองเสือบันเทิง ฉบับที่24 10-20 ก.ค. 2556 ร่วมกับเพื่อน Nongsua Cute Girls & Boys รุ่น 3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น