วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รายนามประธานนักเรียนโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

ประธานก่อนหน้าไม่ทราบ ข้อมูลห้องสมุดหนองเสือ
ลำดับ
รูป
รายนาม
คณะกรรมการ
เริ่มวาระ
(เริ่มต้นโดย)
สิ้นสุดวาระ
(สิ้นสุดโดย)
ที่มา

อำนาจ บังเกิด
พ.ศ 2549
พ.ศ 2550
(ครบวาร)

อภิวัฒน์ โลหะทัต

พ.ศ 2550
พ.ศ 2551
(ครบวาระ)


นพเกล้า เอี่ยมอนงค์
พ.ศ 2551

พ.ศ 2552
(ครบวาระ)


มานพ บุญคุ้ม
 พ.ศ 2553
(ครบวาระ)


เอกราช ขุนดี 
พ.ศ 2553
พ.ศ 2554 
ลำดับ
รูป
รายนาม
คณะกรรมการ
เริ่มวาระ
(เริ่มต้นโดย)
สิ้นสุดวาระ
(สิ้นสุดโดย)
ที่มา


พ.ศ 2554 
พ.ศ 2555
(ครบวาระ)พ.ศ 2555
พ.ศ 2556
(ครบวาระ)พ.ศ 2556
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2557
(ครบวาระ)21 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2557
ปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น